..สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด   ยินดีต้อนรับสู่   www.nswtsco.com ... ท่านสามารถเข้าเมนูต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1.ข่าวสาร ประกาศสหกรณ์ ฯ  2.ประวัติสหกรณ์  3.เำพลงสหกรณ์ ฯ 4.บทบาทหน้าที่สมาชิก  5.กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ   6.แบบฟอร์มเอกสาร    7.ประมวลภาพ    
30 ธันวาคม 2557
20,238 คน
สมาชิกสามัญ  5,352,736,370  บาท
สมาชิกสมทบ  2,148,453,290  บาท
สมาชิกสามัญ 2,774,201,117.71  บาท
สมาชิกสมทบ     960,377,983.87 บาท
สมาชิกสามัญ  11,216,500.00 บาท
สมาชิกสมทบ    8,728,493.30 บาท
340,985,292.06  บาท
138,382,829.78  บาท
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ 12/07/55
 
 
รายชื่อ
 
 

 

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด  943/12  ม.9   ถ.สวรรค์วิถี  ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมืองฯ  จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 056-221340  FAX.056-227666
copyright @ 2008-2014 Nakhonsawan Teacher Saving Cooperative Ltd..
Design by : EnTeR-O