..สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด   ยินดีต้อนรับสู่   www.nswtsco.com ... ท่านสามารถเข้าเมนูต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1.ข่าวสาร ประกาศสหกรณ์ ฯ  2.ประวัติสหกรณ์  3.เำพลงสหกรณ์ ฯ 4.บทบาทหน้าที่สมาชิก  5.กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ   6.แบบฟอร์มเอกสาร    7.ประมวลภาพ    
28 กุมภาพันธ์ 2560
19,483 คน
  สมาชิกสามัญ 6,143,712,080 บาท
สมาชิกสมทบ  2,161,908,110 บาท
สมาชิกสามัญ 3,392,321,985.32 บาท
สมาชิกสมทบ 1,529,771,961.35 บาท
สมาชิกสามั ญ  12,990,000.00 บาท
สมาชิกสมทบ  17,168,493.30 บาท
407,978,900.09 บาท

190,887,536.18 บาท

 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด  943/12  ม.9   ถ.สวรรค์วิถี  ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมืองฯ  จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 056-221340  FAX.056-227666 แผนที่มาสหกรณ์ฯ
copyright @ 2008-2014 Nakhonsawan Teacher Saving Cooperative Ltd..
Design by : EnTeR-O