ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด
คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก          
เลื่อนดูข้อมูล      
 
สมาคมฯ เปิดรับสมัครสมาชิก   บุคคลที่สมัครสมาชิกได้
คลิกดูภาพใหญ่ คลิกดูภาพใหญ่
     
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกขอคืนสมาชิกสภาพ ปี 2560
คลิกเปิดเอกสาร
2
ใบสมัครสมาชิกสามัญ สฌ.น. อายุไม่เกิน 35 ปี
คลิกเปิดเอกสาร
3
ใบสมัครสมาชิกวิสามัญ สฌ.น. อายุ 36-60 ปี
คลิกเปิดเอกสาร
4
หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
คลิกเปิดเอกสาร
5
การระบุผู้รับเงินสงเคราะห์
คลิกเปิดเอกสาร
6
คำร้องทั่วไป
คลิกเปิดเอกสาร
7
หนังสือมอบอำนาจ
คลิกเปิดเอกสาร
8
หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ (หน้าที่ 1)
คลิกเปิดเอกสาร
หนังสือ์ขอรับเงินสงเคราะห์ (หน้าที่ 2)
คลิกเปิดเอกสาร
9
ขั้นตอนวิธีการรับเงินสงเคราะห์
คลิกเปิดเอกสาร
10
ระเบียบสมาคมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมทางศาสนา ของสมาชิกที่เสียชีวิต
คลิกเปิดเอกสาร
     
 
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้มาติดต่อรับเช็ค หรือ ยังไม่ได้ไปขึ้นเงิน 28/02/62
คลิกเปิดเอกสาร
 
       
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
New
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน เมษายน 2562
คลิกเปิดเอกสาร
1
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน มีนาคม 2562
คลิกเปิดเอกสาร
2
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
คลิกเปิดเอกสาร
3
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน มกราคม 2562
คลิกเปิดเอกสาร
4
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน ธันวาคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
5
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
คลิกเปิดเอกสาร
6
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน ตุลาคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
7
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน กันยายน 2561
คลิกเปิดเอกสาร
8
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน สิงหาคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
9
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
10
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน มิถุนายน 2561
คลิกเปิดเอกสาร
11
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
12
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน เมษายน 2561
คลิกเปิดเอกสาร
13
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน มีนาคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
14
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
คลิกเปิดเอกสาร
15
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน มกราคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
16
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน ธันวาคม 2560
คลิกเปิดเอกสาร
 
       
 
เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้