ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ประสานงาน ของ สสอค. และ สส.ชสอ.
คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก          
คลิกดูประกาศ
   
   
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
รายชื่อสมาชิก สสอค.
คลิกเปิดเอกสาร
2
รายชื่อสมาชิก สสอค. (สมัครใหม่ 2556) (19/03/2556)
คลิกเปิดเอกสาร
3
ใบสมัครสมาชิก สสอค.
คลิกเปิดเอกสาร
4
ใบสมัครสมาชิก สสอค. (สมทบ)
คลิกเปิดเอกสาร
5
ประกาศรับสมัครสมาชิกสามัญ สมทบ สสอค. (กรณีพิเศษ) 42/2555
คลิกเปิดเอกสาร
6
รายชื่อสมาชิก สสอค. ที่ยังไม่ชำระเงินสงเคราะห์ประจำปี 2556 (19/03/2556)
คลิกเปิดเอกสาร
7
รายชื่อสมาชิก สสอค. (สมทบ) ที่ยังไม่ชำระเงินสงเคราะห์ประจำปี 2556 (19/03/2556)
คลิกเปิดเอกสาร
     
       
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
รายชื่อสมาชิก สส.ชสอ. (สมัครใหม่ 2556) (19/03/2556)
คลิกเปิดเอกสาร
4
รายชื่อสมาชิก สส.ชสอ.
คลิกเปิดเอกสาร
2
ประกาศ เรื่องการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม + รายชื่อสมาชิก สส.ชสอ.
คลิกเปิดเอกสาร
3
ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ.
คลิกเปิดเอกสาร
5
ประกาศ สส.ชสอ. หลักเกณฑ์การรับสมาชิก รอบที่ 4/2555
คลิกเปิดเอกสาร
6
รายชื่อสมาชิก สส.ชสอ. ที่ยังไม่ชำระเงินสงเคราะห์ประจำปี 2556 (19/03/2556)
คลิกเปิดเอกสาร
7
รายชื่อสมาชิก สส.ชสอ. ที่ยังไม่ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม 1,000 บาท (19/03/2556)
คลิกเปิดเอกสาร
     
       
 
เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้