ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ประสานงาน ของ สสอค. และ สส.ชสอ.
คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก     ติดต่อศูนย์ประสานงาน 056-221340 ต่อ 192   คุณ สกานต์ (น้องกวาง)
 
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
รายชื่อสมาชิก สสอค.
คลิกเปิดเอกสาร
2
รายชื่อสมาชิก สสอค.(โอนย้าย)
คลิกเปิดเอกสาร
3
รายชื่อสมาชิก สสอค. (สมทบ)
คลิกเปิดเอกสาร
4
ใบสมัครสมาชิก สสอค.
คลิกเปิดเอกสาร
5
ใบสมัครสมาชิก สสอค. (สมทบ)
คลิกเปิดเอกสาร
6
ประกาศ สสอค. หลักเกณฑ์การรับสมาชิก (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
คลิกเปิดเอกสาร
7
ประกาศ สสอค. ชำระเงินสงเคราะห์ประจำปี 2558
(ชำระได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558)
คลิกเปิดเอกสาร
     
       
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
รายชื่อสมาชิก สส.ชสอ.
คลิกเปิดเอกสาร
2
รายชื่อสมาชิก สส.ชสอ.(โอนย้าย)
คลิกเปิดเอกสาร
3
ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ.
คลิกเปิดเอกสาร
4
ประกาศ สส.ชสอ. หลักเกณฑ์การรับสมาชิก (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
คลิกเปิดเอกสาร
5
ประกาศ สส.ชสอ. ชำระเงินสงเคราะห์ประจำปี 2558
(ชำระได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558)
คลิกเปิดเอกสาร
     
       
 
เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้